สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรับถึง 2 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-70 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2024

ในปี 2567 นั้น หลายๆ ธนาคารได้เปิดสินเชื่ออนุมัติไวให้ผู้ประการทั้งรายเล็กรายใหญ่ได้เข้ามากู้ยืมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้ และทางธนาคารออมสินก็ได้เปิดโครงการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน แล้วสินเชื่อนี้มวิธีสมัครอยางไร? ต้องลงทะเบียนด้วยวิธีไหน? และสินเชื่อเสริมพลังรากฐานนี้จะกี่วันอนุมัติ? ในบทความนี้มีคำตอบเรามาดูข้อมูลต่างๆ พร้อมกันเลย!

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากคืออะไร?

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้คือสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อหวังให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ทุกอาชีพที่ประสบกับปัญหาของไวรัส Covid-19 ซึ่งสามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและจัดทำสัญญากู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo โดยที่ไม่ต้องเข้าไปทำเรื่องลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ธนาคาร และที่ดีมากๆ เลยนั่นคือท่านสามารถที่จะกู้เงินสูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตรดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.35 % ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปีที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอีกด้วย! 

คุณสมบัติสำหรับลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากต้องมีอะไรบ้าง ?

สำหรับคุณสมบัติสำหรับลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนั้นมีดังนี้

  • ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินหรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารและปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  • ต้องเป็นผู้ประการรายย่อย และเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระเช่น ประกอบการค้าขายและต้องเป็นผู้ประกอบการอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงจะสามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้
  • หากสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว เมื่อรวมอายุของผู้กู้และระยะเวลาในการชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • หากสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานของเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระต้องมาเกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อเรื่องลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้
  • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานจากธนาคารออมสิน และไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ

ประโยชน์ของการลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานราก

สำหรับโครงการลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานรากของธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐนี้เรียกได้ว่ามีประโยชน์กับประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากๆ ซึ่งถ้าหากสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้วจำนวนเงินที่ได้มากจะสามารถให้เราทุกคนนำเงินมาหมุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติการณ์นี้ไปได้ดังนั้นใครที่กำลังมองหาแนวทางสินเชื่อออมสินอื่นๆ เช่น สินเชื่อออมสินไทรทอง เพื่อกู้ยืมขอแนะนำให้ทำการสมัครเพื่อลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานรากของธนาคารออมสินนี้ได้เลย รับประกันว่าจะช่วยท่านได้แน่นอน!

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอพห้าให้มันนี่
สมัครแอพห้าให้มันนี่รับถึง _0000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-55 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทย
สมัครยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกับธนาคารกรุงไทย

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

แอพเงินทันเด้อ
สมัครแอพเงินทันเด้อรับได้ถึง 25000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-55 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%