เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน
สมัครเงินกู้กับธนาคารออมสิน 10000

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

อัพเดต 2024 เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน และออมสินออนไลน์

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อยืมเงินฉุกเฉินด่วน 10,000 บาท สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กู้ฉุกเฉินออมสิน 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 10 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน  10,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำ 0.1% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนสูงสุด 24 เดือน โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

โดยมีคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน (เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 3. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

รายละเอียดเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน – เงินกุู้ออมสิน 10000

สำหรับรายละเอียดเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 10,000 บาท สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ สามารถศึกษาได้ตามข้อมูล 6 ข้อดังต่อไปนี้

 1. เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1% ต่อเดือน หรือเพียง 10 บาทต่อเดือนเท่านั้น
 3. ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน โดยเป็นการผ่อนชำระแบบปลอดการผ่อนชำระ 6 งวดแรก 
 4. เริ่มผ่อนชำระในงวดที่ 7 ผ่านการหักบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 5. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 6. ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือ จนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

โดยเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน เช่น สินเชื่อออมสินไทรทอง จะเป็นการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ และจะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ได้แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินออมสินมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/ หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ ประกอบอาชีพ หรือเอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

วิธีการสมัครลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสิน 30000  สามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนง่ายๆเพียง 5 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และกดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 2. กดเลือกเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 24 งวด
 3. กรอกรายละเอียดและข้อมูลเพื่อการพิจารณาสินเชื่อ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเลขที่บัญชีธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการรับเงิน
 4. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดยืนยันข้อมูล
 5. รอรับ SMS ยืนยันการอนุมัติวงเงิน หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ
บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ รับถึง 50000 บาท

อายุของผู้กู้ - 20-65 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

แอพห้าให้มันนี่
สมัครแอพห้าให้มันนี่รับถึง _0000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-55 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรับถึง 2 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-70 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%