แจกเงินบัตรคนจนวันนี้ด่วน บัตรคนจนล่าสุด บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบบัตรคนจนเงินเข้าวันไหน

‘บัตรคนจน’ บัตรสำคัญที่จะทำให้คนพ้นจากความทุกข์! 

 ในปี 2565 บัตรคนจนกลายเป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ของกลุ่มคนที่มีรายน้อยจนต้องทำอาชีพเสริม เพราะสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ทางรัฐมอบให้นั้น สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ที่ถือบัตรคนจนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับบัตรคนจนว่ามันมีข้อดีอย่างไร และสามารถช่วยเหลือผู้คนในด้านไหนบ้าง แต่! หากใครที่มีกำลังในการใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่โลภมากอย่างให้ได้บัตรคนจนไปใช้ เราก็ขอบอกไว้เลยว่าทางภาครัฐนั้นมีการตรวจสอบที่เข้มงวด ดังนั้นถ้าไม่ได้เดือดร้อนทางการเงินก็ปล่อยให้บัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐนี้ให้กับผู้ที่เขาต้องการจริง ๆ จะดีกว่านะ! 

เดือนพฤศจิกายน 2565 บัตรคนจนจะช่วยอะไรได้บ้าง ? 

เรียกได้ว่าใครที่ถือบัตรคนจนอยู่ในมือ คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าในพฤศจิกายน 2565 ทางภาครัฐจะช่วยเหลือส่วนไหนบ้าง ? ซึ่งเราก็ไม่รอช้า แอบไปเก็บสิทธิพิเศษของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดในเดือนพฤศจิกายนมาฝากคุณ ซึ่งจะมีสิทธิพิเศษอะไรที่น่าสนใจบ้าง เราไปดูพร้อม ๆ กันเลย

1.ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาท/เดือน

2.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน (กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด)

3.ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน (หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด)

4.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)

5.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน

6.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรคนจน

1.สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ 

4.รายได้ต่อครัวเรือน จะถูกนำมาประกอบการพิจารณาด้วย

5.ผู้ใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ (หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

6.ผู้ใดถือบัตรเครดิต จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ (ตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อเดือน)

 บัตรคนจนคงจะกลายเป็นบัตรแห่งความหวังของผู้ที่หาเช้ากินค่ำอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะไม่ได้ช่วยเป็นเงินถึงหลักหมื่นหลักแสน แต่สิทธิพิเศษภายในบัตรสวัสดิการคนจน คงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระจากหนักให้กลายเป็นเบาได้บ้าง! ซึ่งถ้าคุณต้องทำบัตรคนจนหรือต้องการที่จะทำให้คนรู้จัก ก็อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง!