เปิดบัญชีกรุงไทย มองหาการเปิดบัญชีออนไลน์กรุงไทยใช้อะไรบ้าง ขอแบบฟอร์มการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

เปิดบัญชีกรุงไทย เปิดบัญชีกรุงไทยใช้อะไรบ้าง เปิดบัญชีกรุงไทยกี่บาท เปิดบัญชีกรุงไทยออนไลน์ครั้งแรกต้องทำอย่างไร?

เชื่อว่าหลายคนที่ต้องการเปิดบัญชีกรุงไทยคงมีความสงสัยอยู่หลากหลายเรื่องราว ไม่ว่าจะ เปิดบัญชีกรุงไทยใช้อะไรบ้าง เปิดบัญชีกรุงไทยกี่บาท เปิดบัญชีกรุงไทยมีประเภทใดน่าสนใจบ้าง ไปจนถึงความสะดวกสบายเปิดบัญชีกรุงไทยออนไลน์ครั้งแรกต้องทำอย่างไร?? เอาเป็นว่าความสงสัยเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะเรื่องเปิดบัญชีทั้งหลายจะหมดไป เพียงคุณเข้ามาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ผ่านบทความนี้

เปิดบัญชีกรุงไทยมีประเภทใดน่าสนใจบ้าง?

โดยทั่วไปแล้วการเปิดบัญชีกรุงไทยอยู่หลากหลายประเภทแต่ที่ดูจะน่าสนใจมาก ๆ หนีไม่พ้นประเภท “ออมทรัพย์พิเศษกรุงไทย” เป็นการฝากออมเงินระยะสั้น ให้ดอกเบี้ยทุกวันรับเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง เมื่อได้รับดอกเบี้ยรวมทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทตลอดภาษีนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ สามารถทำรายการโอน (ได้หลายช่องทาง) ถอน (ทำต่างสาขาได้) ฝาก (คำนวณดอกเบี้ยให้รู้ทุกวัน) จ่าย (ตัดยอดจ่ายหนี้ให้อัตโนมัติตามใบแจ้งที่เรียกเก็บ รวมถึงบัญชี ก.ย.ศ. กรุงไทยก็สามารถจ่ายได้) ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแอปของ เค ที บี ออนไลน์

เปิดบัญชีกรุงไทยกี่บาท

ในการเปิดบัญชีกรุงไทยนั้นจริง ๆ แล้วกำหนดไว้ชัดเจนไม่เพียงแต่ประเภท “ออมทรัพย์พิเศษกรุงไทย” เท่านั้น โดยจะกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 500 บาท และการเปิดบัญชีกรุงไทยอายุ 15 ปีบริบูรณ์หากต่ำกว่านี้ให้ผู้ปกครองเปิดได้เมื่อครบตามอายุจึงค่อยเปลี่ยนหน้าสมุดเป็นชื่อตนเอง

เปิดบัญชีกรุงไทยใช้อะไรบ้าง

การเปิดบัญชีกรุงไทยทางธนาคารแบ่งออกเป็นกรณีเอกสารเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา จะต้องเตรียมบัตรประชาชน/บัตรรัฐวิสาหกิจ/บัตรข้าราชการ ทะเบียนบ้าน ส่วนอีกกรณีคือเอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนิติบุคคล จะต้องเตรียมใบคำขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ https://krungthai.com/ เลือกหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย doc)  หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้ ห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ เอกสารผู้ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนาม (3 คน) ผู้สนใจก็กรอกรายละเอียดไปตามแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก็รอรับสมุดบัญชีกรุงไทยได้เลย

เปิดบัญชีกรุงไทยออนไลน์ครั้งแรกต้องทำอย่างไร? 

การเปิดบัญชี bank krungthai แบบออนไลน์ทำได้ง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลด Application Krungthai NEXT ไปที่เมนูบริการธนาคาร จากนั้นเลือกเปิดบัญชีออนไลน์ เลือกเมนู Next Savings และเลือกเปิดบัญชี เสร็จแล้วยืนยันเงื่อนไขและกดยอมรับ พร้อมเลือกสาขาเจ้าของบัญชี กรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน หกถัดไปแล้วใส่ที่อยู่แล้วกดถัดไปอีก ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วกดยืนยันเป็นอันเสร็จสำหรับการเปิดบัญชีออนไลน์กรุงไทย

จะเห็นได้ว่าการเปิดบัญชีกรุงไทยออนไลน์นั้นเป็นอะไรที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปยังธนาคารด้วยตัวเอง ใครที่เปิดบัญชีกรุงไทยอารมณ์เพิ่มจะเปิดเป็นครั้งแรกก็สามารถดำเนินการตามคำแนะนำนี้ได้ ช่วยให้มีบัญชีออมเงินอย่างมั่นใจ เบิกถอนใช้เงินได้ตามความต้องการ และนอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัตรเครดิตการ์ดเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ควบคู่ไปได้ด้วยเช่นกัน