ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย
สมัครบริการของธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายรับถึง 2 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเพื่อยกระดับการอยู่กินให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต โดยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะด้านสินเชื่อ เช่นธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย  ซึ่งปัจจุบันมีสาขาให้บริการทางด้านการเงินได้อย่างครบเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด และยังขยายการบริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย  

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย  เป็นสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าในการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้สามารถจะประกอบอาชีพได้เพื่อเป็นการหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้มีอยู่มีกินได้โดยไม่เดือดร้อน อีกทั้งยังสามารถจะยกระดับเรื่องการอยู่กิน และมีอาชีพ อีกทั้งยังทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเดิม

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200,000 บาท
 • สินเชื่อหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย  

 • เป็นบุคคลธรรมดาและต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและอายุผู้กู้ที่เป็นของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาดระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาขอธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี (สินเชื่อ SME กล้าให้) เป็นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทเพื่อขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยจะต้องใช้ค้ำประกันเงินกู้ด้วย บสย.

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย(สินเชื่อ SME กล้าให้)

 • เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุระหว่าง 20 – 65ปีบริบูรณ์
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เช่น ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ห้องชุด เป็นต้น
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อ 3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ศุงสุด 10 ปี
 • โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3% และได้รับดอกเบี้ย 0% ใน 3 เดือนแรก

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ขอสินเชื่อออมสิน
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกับธนาคารออมสิน

อายุของผู้กู้ - 18-65 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%

ทรูแคช
สมัครทรูแคชรับถึง 15000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-55 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%

สินเชื่อ tmb
สมัครสินเชื่อทหารไทยรับถึง 3 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%