สินเชื่อ tmb

สินเชื่อ tmb
สมัครสินเชื่อทหารไทยรับถึง 3 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

มารู้จักสินเชื่อ TMB Cash 2 Go สินเชื่อทหารไทยดอกเบี้ยลดแล้วลดอีก

สินเชื่อทหารไทย หรือ สินเชื่อ TMB ปี 2567 – 2568 ที่เด่นก็คงจะเป็นสินเชื่อ ทีเอ็มบี แคชทูโก โดยถ้าใครที่กำลังมองหาช่องทางในการทำมาค้าขาย หรือจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับการเงินในครอบครัว ก็ลองยื่นที่ธนาคารทหารได้ โดยสินเชื่อ TMB อนุมัติยากไหม จะทราบได้อย่างไร จริงๆแล้วตรงนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาของธนาคาร ซึ่งในบ่งครั้งแต่ละธนาคารก็อาจจะใช้หลักเกณฑ์ไม่เหมือนกัน

สินเชื่อ TMB Cash 2 Go

ความแตกต่างของสินเชื่อแต่ละธนาคาร มักจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสินเชื่อทหารไทย  แคชทูโก จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคล ซึ่งลูกค้าจะสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การนำไปปิดหนี้ของสถาบันอื่นๆ หรือการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

**เมื่อลูกค้าใช้ TMB All Free 5 ครั้งต่อเดือน และใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ จะได้รับการลดดอกเบี้ย 3%ต่อปี ในเดือนนั้นๆ**

(ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี  ซึ่งเป็นบัตรเดบิตที่สามารถโอนต่างแบงก์ กดต่างตู้ ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่มีดอกเบี้ย แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาทและค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป 350 บาทแต่จะไม่มีค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย ชำรุด )

 • สินเชื่อ TMB Cash 2 Go สำหรับ 3เดือนแรกที่ได้รับอนุมัติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี
 • เดือนที่ 4 เป็นต้นไป จะเข้าเงื่อนไขของการใช้งาน บัตรเดบิต TMB All Free เพื่อจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย – 3% ต่อปีในทุกๆเดือนที่เข้าเงื่อนไข
 • วงเงินสินเชื่อ TMB ที่อนุมัติให้เริ่มต้นที่ 15,000 – 1,500,000 บาท หรืออนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หากไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อทหารไทย และถ้าหากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินอนุมัติให้ได้ 1.5 เท่าและจะมีสินเชื่อจากสถานบันอื่นๆรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 • ระยะเวลาการผ่อนได้ 1 – 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยจะคิดตามรายได้ของพนักงานประจำที่ได้รับต่อเดือนดังนี้
  • 20,000 – 29,999 บาท   อัตราดอกเบี้ยปกติ 25%  TMB All Free 22%
  • 30,000 – 49,999 บาท   อัตราดอกเบี้ยปกติ 21%  TMB All Free 18%
  • 50,000 – 99,999 บาท  อัตราดอกเบี้ยปกติ 19% TMB All Free  16%
 • 100,000 บาท ขึ้นไป     อัตราดอกเบี้ยปกติ 17%  TMB All Free 14%
 • อัตราดอกเบี้ยจะคิดตามรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับต่อเดือนดังนี้
 • 30,000 – 49,999 บาท   อัตราดอกเบี้ยปกติ 25%  TMB All Free 22%
 • 50,000 – 99,999 บาท  อัตราดอกเบี้ยปกติ 25% TMB All Free  22%
 • 100,000 บาท ขึ้นไป     อัตราดอกเบี้ยปกติ 22%  TMB All Free 19%

คุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่อ TMB Cash 2 Go

 • พนักงานประจำจะต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยจะต้องมีเงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และจะต้องมีผ่านการทดลองงานมาแล้ว ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป โดยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 59 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และจะต้องประกอบธุรกิจมาแล้วในประเทศไทยตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยจะต้องมีอายุ 25 – 59 ปีบริบูรณ์

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครกู้เงินออมสิน
ออมสินปล่อยสินเชื่อถึง 10000-100000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-65 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%

สมัครเงินฉุกเฉินร้อนเงิน
ร้อนเงินมากไหม รับถึง 500000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-65 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%

กู้เงินก้อนกสิกร
สมัครกู้เงินก้อนกสิกรรับถึง 4 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-65 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%